USB-ಚಾರ್ಜ್

F-USB-12 >AC input parameters: AC 100-240V >USB output voltage: DC 5.0V >USB output current: 1A >USB: Type A >Color: White

F-USB-12

>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 1A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
22_F-USB-12B
F-USB-12B
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 1A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
21_F-USB-12C
F-USB-12C
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
20_F-USB-41
F-USB-41
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>A: USB ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 1A
>B: USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
> ಲೆಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
(ಶಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ)
19_F-USB-A61-A
F-USB-A61-A
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
18_F-USB-A61-A_A
F-USB-A61-A/A
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಎ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
17_F-USB-A61-A_C
F-USB-A61-A/C (ಟ್ವಿನ್ ಪೋರ್ಟ್)
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್-ಎ: 2.1ಎ
>ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್-ಸಿ: 2.1ಎ
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಸಿ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
16_F-USB-A61-C_C
F-USB-A61-C/C (ಟ್ವಿನ್ ಪೋರ್ಟ್)
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್-ಎ: 2.1ಎ
>ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್-ಸಿ: 2.1ಎ
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಸಿ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
15_F-USB-10B
F-USB-10B
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 1A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
(ಶಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ)
14_F-USB-10
F-USB-10
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 1A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
13_F-USB-17
F-USB-17
> ಫಲಕವು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
12_F-USB-17B-A_A
F-USB-17B-A/A
> ಫಲಕವು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ
>ಎರಡು ಬಂದರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಎ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
11_F-USB-17E-3-A_A
F-USB-17E-3-A/A
> ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
> ಒಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 4.2A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಎ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
09_F-USB-17E-3-A_C
F-USB-17E-3-A/C
> ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
> ಒಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 4.2A
>ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್-ಎ: 2.1ಎ
>ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್-ಸಿ: 3ಎ
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಸಿ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
10_F-USB-17E-3-C_C
F-USB-17E-3-C/C
> ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
> ಒಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 4.2A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಸಿ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
08_F-USB-17E-3-PD_QC
F-USB-17E-3-PD/QC
> ಫಲಕವು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ
> ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V AC50/60HZ, 0.5A
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
>USB: ಟೈಪ್ A (ಬೆಂಬಲ USB QC3.0)+ಟೈಪ್ C (PD ಗೆ ಬೆಂಬಲ)
> ಒಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್: 18W ಗರಿಷ್ಠ.
> ವಸ್ತು: ಪಿಸಿ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
11_F-USB-17E-3-A_A
F-USB-17C-A/A
> ಫಲಕವು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ
>ಎರಡು ಕೊನೆ ಸಂಪರ್ಕ
> ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ + ಟೈಪ್ ಎ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
06_F-USB-171-PD
F-USB-171-PD
> ಫಲಕವು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ
> ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
50/60HZ 0.5A
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 5VDC 3A
9VDC 2A; 12VDC 1.5A
> USB: ಟೈಪ್ C
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
05_F-USB-17J-QC3.0
F-USB-17J-QC3.0
> ಫಲಕವು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ
> ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 5V=3A
9V=2A/12V=1.5A
> USB: ಟೈಪ್ A
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
04_F-USB-51-A_A
F-USB-51-A/A
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ + ಟೈಪ್ ಎ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
03_F-USB-26-A_A
F-USB-17C-A/A
> ಫಲಕವು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ
>ಎರಡು ಕೊನೆ ಸಂಪರ್ಕ
> ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ + ಟೈಪ್ ಎ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
01_F-USB-26-A_C
F-USB-26-A/C
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಸಿ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ/ಕಪ್ಪು
> CB & TUV ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ
02_F-USB-26B-A_A
F-USB-26B-A/A
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಎ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
> CB & TUV ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ
F-USB-26B-A-C
F-USB-26B-A/C
>AC ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: AC 100-240V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: DC 5.0V
>USB ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್: 2.1A
>USB: ಟೈಪ್ ಎ+ಟೈಪ್ ಸಿ
> ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ/ಕಪ್ಪು
> CB & TUV ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ