50 ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ

ಟೈಪ್ 50 ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು(50*50ಮಿಮೀ ಅಥವಾ 50*22.5ಮಿಮೀ)

TYPE 50 MODULES 01

45 ವಿಧದ T1 ಗಾಗಿ ಅಡಾಪರ್

ಕೇಬಲ್ ನಿರ್ಗಮನ T2

HDMI ಸಾಕೆಟ್ T3

ಅವಳಿ HDMI T4

HDMI(ಪುರುಷ) T5

HDMI+Single RCA T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI+Twin RCA T7

HDMI+RCA T8

HDMI+F ಸಾಕೆಟ್ T9

HDMI+ಟ್ವಿನ್ F ಸಾಕೆಟ್ T10

HDMI+3 F ಸಾಕೆಟ್ T11

TYPE 50 MODULES 03

RJ45(Cat.5e) ಸಾಕೆಟ್ T12

TJ45(Cat.5e)Twin(50*50) T13

RJ45(Cat.5e) ಸಾಕೆಟ್ T14

RJ45(Cat.6e) ಸಾಕೆಟ್ T15

TYPE 50 MODULES 04

USB ಚಾರ್ಜರ್ T16

USB ಚಾರ್ಜರ್ T17

ಅವಳಿ USB ಚಾರ್ಜರ್ T18

ಟ್ವಿನ್ USB ಚಾರ್ಜರ್ T19

ಅವಳಿ USB ಚಾರ್ಜರ್ T20

ಅವಳಿ USB ಚಾರ್ಜರ್ T21