ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

Assembly workshop

ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Automatic painting workshop

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Automatic polishing workshop

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೊಳಪು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

CNC machining center

CNC ಯಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರ

Testing Center

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೊಳಪು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Products Center

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೇಂದ್ರ